Beboermøde

Referat af beboerrepræsentationsmøde afholdt d.17. marts 2014, kl.19.00

Boldparken. Beboerrepræsentationsmøde d.17.marts 2014, kl.19.00.

Referat

Antal fremmødte beboere, ca. 70 personer.
Fra Beboerrepræsentationen: Dana Artych Christensen, Niels Glahn, Anne Haslund Hansen, Mette Hermannsen, Hanne Maimann. Afbud fra Pia Buus.
Fra DEAS: Michael Gylling, Peter og Iben L. Hielscher
Fra LLO: Louise Simonsen og Jakob Møldrup-Lakjær

Velkomst ved Niels Glahn.

2013 - Referat af ordinært beboerrepæsentationsmøde i Boldparken

 

11.marts 2013, kl.19, Flintholm Kirke

Tilstede: Beboerrepræsentationen ved Jytte Dreier, Niels Glahn og Dana Artych Kristensen og suppleanter Pia Jørgensen, Mette Hermannsen og Anne Haslund Hansen (ref).  Revisor: Bent Sørensen. Fra DEAS: Michael Gylling (på afbud fra Leif Hansen, projektleder, ventilationsprojektet), Iben Hielscher (inspektør på Boldparken) og Peter Henriksen (varmemester). Fra LLO: Kurt. Antal fremmødte beboere: ca. 80 personer.

Velkomst og præsentation ved Niels Glahn.  

Indkaldelse og foreløbig dagsorden til det årlige beboermøde

Det årlige beboermøde d. 11. marts kl. 19.00 i mødelokalet v. Flintholm Kirke

Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Vi håber, at mange vil møde op. Der vil være kaffe og te.

1. Valg af dirigent og referent

2. Beboerrepræsentationens beretning

3. Orientering om ejendommen v. DEAS

4. De første erfaringer med ventilationsanlæg v. en beboer fra nr. 163.

5. Aflæggelse af regnskab for 2012

6. Planer for det næste års arbejde

7. Valg af beboerrepræsentanter, suppleanter og revisor

Referat fra det ordinære beboermøde mandag den 12. marts 2012

Til stede: Ca. 40 beboere.

 1. Valg af dirigent og referent
Bent Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at indkaldelse til det ordinære beboermøde var varslet i henhold til vedtægterne. Og Jytte Dreier blev valgt som referent. 

Dagsorden til det årlige beboerreprseæntationsmøde 2012

 

Dagsorden til det årlige beboerrepræsentationsmøde d. 12. marts kl. 19.00 i mødelokalet v. Flintholm Kirke

 Hermed følger dagsorden til mødet. Vi håber, at mange vil møde op. Der vil være kaffe, kage, øl og vand.

Referat af beboermøde d. 28. marts 2011

Referat fra det ordinære beboermøde i Ved Boldparken mandag den 28. marts 2011
Til stede: Ca. 80 beboere.

1. Valg af dirigent
Frederik Dal blev valgt. Han konstaterede, at der var sket lovlig indkaldelse til det ordinære beboermøde.

Abonnér på RSS - Beboermøde