Generel information

Husorden 

Vedtægter 


Herunder: Generel information:


Al information fra bestyrelsen vedrørende Boldparken kan ses her på hjemmesiden 

Renovation 

Der er opstillet dagrenovation i hver gård.
Bioposer kan hentes i kældergangen til højre for opgang nr. 135. (tidligere vicevært kontor).
Giftigt affald og koden er: 7913

Storskrald 

Storskrald må ikke afsættes i kældergangene eller andre steder på matriklen.
Bortskaffelse af storskrald påhviler lejer selv. Boldparken betaler vicevært P. Vesterholm for storskraldscontainer 2 gange årligt. Der varsles senest 14 forinden 

Cykelparkering 

Der er cykelkælder under hver bygning og mulighed for cykelparkering i gårdene. 

Garager/ P-Kælder 

Kontakt venligst Deas, hvis du/I er interesseret i mere info om parkeringsmuligheder. 

Parkering 

Bilparkering i gårdarealer er ikke tilladt. Kontakt venligst Deas, hvis du/I er interesseret i en parkeringsplads.

Fællesareal udendørs 

Grill er tilladt i gårdmiljøerne. Der er fri adgang til at benytte bænke og borde.
Festlige sammenkomster afholdes med hensynstagen til de øvrige beboere. 

Nøgler

Hoveddørsnøgler kan kopieres.

Gadedørsnøgler rekvireres hos vicevært P. Vestergaard på e-mail post@pvr.as. 

Vaskeri 

Fællesvaskerier findes i hver gård.