VANDLEDNINGER

Fra VVS-ingeniør Torkil Laursen:

Til jeres orientering er det besluttet at skifte 3 vandledninger i jord (stikledninger)

Udskiftningen sker i uge 23 + 24 i 2024 (Gravearbejder, udskiftning samt reetablering af belægning.)
Asfalt kan muligvis blive udskudt lidt da jorden skal sætte sig.

 

Det drejer sig om vandledningerne ved :


Peter Bangs vej 141/143

Peter Bangs vej 153

Peter Bangs vej 157/159


Alltech står for arbejderne og varsler erhverv, beboere i områderne. Når der omkobles til de nye vandledninger varsles beboere der berører.

Ved PBV 157-163 skal der graves ved nedkørslen til gården. Der må forventes udfordringer med biler og skraldevogne. Det er profilkloak som assisterer med udførelsen og har kendskab til den daglige gang. Profilkloak og Alltech undersøger forholdende i området og udfører efter bedst mulige hensigt for alle i området.


Med venlig hilsen​​​​

Claus Rosenberg Andersen

VVS‑ingeniør

Mobil: +45 2764 4026


Hovednr. 4399 4000

ca@torkil-laursen.dk

www.torkil-laursen.dk